بیانیه وقیحانه چهار کشور عربی علیه ایران، طرح قانونگذاران آمریکایی برای ممنوعیت خرید نفت از ایران، سفر رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه پس از ۱۲ سال، محکومیت مداخله نظامی ترکیه در کشورهای عربی و دیدار شمخانی با رئیس جمهور ازبکستان از مهم ترین خبرها و رویدادهای بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.