بیانیه وزیر خارجه ایرلند در مورد سفر به ایرانوزیر خارجه ایرلند بیانیه‌ای در مورد سفر خود به ایران منتشر کرد‌.