سران پنج کشور عربی در مصر درباره تقویت روابط دوجانبه و بهره‌برداری ایده‌آل از همه عرصه‌های موجود برای تقویت همکاری فیمابین به بحث و تبادل نظر پرداختند.