روسای جمهوری فرانسه و آمریکا در بیانیه‌ای مشترک با تکیه بر اعا‌های بی اساس خود علیه برنامه هسته‌ای کشورمان، تاکید کردند که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند.