گروه مقاومت فلسطینی عرین‌الاسود در بیانیه‌ای با برعهده گرفتن مسؤولیت عملیات تیراندازی شب گذشته به صهیونیست ها، به تشریح چندین عملیات در روزهای گذشته پرداخت.