مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۴+۱ با وجود ۱۱ ماه مذاکره که در هفته های گذشته به صورت فشرده ای دنبال شد، روز پنج شنبه به دلیل اختلاف میان طرفین متوقف شد و مذاکره کنندگان ارشد به پایتخت ها برگشتند و بیش از پیش مسئله احیای برجام در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.