عربستان سعودی خواستار حضور کشورهای منطقه در مذاکره آینده درباره برنامه هسته‌ای ایران شد و از جامعه جهانی خواست با نقش‌آفرینی منطقه‌ای تهران مقابله کند.