آمریکا و سه کشور اروپایی در دهمین سال آغاز بحران سوریه با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری امسال سوریه نه آزاد است و نه عادلانه.