رئیس‌جمهور برزیل که اخیراً گاف دیدارش با «جیم کری» به جای «جان کری» او را سوژه کرده بود، این بار در گافی جدید به جای «برج پیزا» از «برج پیتزا» در ایتالیا دیدن کرد.