بولتون گفت: به نظر من ترامپ تا دقیقه آخر بی‌وقفه به صحبت کردن درباره نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ ادامه خواهد داد چرا که اگر بگوید که در انتخابات نامزد نمی‌شود، آن وقت توجهات از وی برداشته خواهد شد و او اصلا چنین چیزی را دوست ندارد.