انگلیس مورد اعتماد کشورهای حوزه دریای بالتیک است و جانسون شخصا دارای اعتبار بین المللی برای کمک به ساخت اتحادی بین المللی علیه روسیه ولادیمیر پوتین است.