بوریس جانسون و کری سیموندز مخفیانه در کلیسای جامع وست‌مینستر ازدواج کردند.