رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار صبر استراتژیک برای اثر بخشی تحریم‌ها علیه روسیه شد.