مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۵۰ رای موافق در مقابل ۸۰ رای، بودجه نظامی این کشور به ارزش ۸۵۸ میلیارد دلار را تصویب کرد.