سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد سویه اومیکرون ویروس کرونا بیش از نیمی از جمعیت اروپا را در مدت ۶ تا ۸ هفته مبتلا خواهد کرد.