مدیرکل سازمان جهانی بهداشت درباره ساده انگاری درخصوص پایان یافتن همه گیری بیماری کووید-۱۹ هشدار داد.