وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بهت زدگی نسبت به شورش و حمله هواداران ترامپ به کنگره آمریکا، گفت که باور نمی کرده روزی چنین صحنه هایی را در آمریکا مشاهده کند.