شماری از منابع موثق گفتند که بن سلمان در نامه‌ای خطاب به جو بایدن خواستار گشوده شدن کانال تماس با دولت بایدن و جلب محبت وی شده است. این نامه دو روز مانده به روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید فرستاده شده است.