منابع خبری از ورود امیر قطر به عربستان سعودی برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خبر دادند.