یک مقام ارشد سازمان بهداشت عمومی انگلیس با اشاره به شیوع افسارگسیخته گونه‌های مختلف ویروس کرونا هشدار داد که محدودیت‌های کرونایی در این کشور ممکن است تا زمانی که تمام مردم واکسینه شوند ادامه پیدا کند.