بمب کثیف سلاحی است که در پی انفجار ماده انفجاری متعارف، غبار، دود و دیگر عناصر رادیواکتیو را در محیط می‌پراکند و محل را آلوده به تشعشعات اتمی می‌کند. در ۲۴ ساعت گذشته دو کشور اوکراین و روسیه همدیگر را متهم به تلاش برای استفاده از بمب کثیف در جنگ کرده اند.