وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مدعی شد که واشنگتن هنوز نمی‌داند که آیا ایران حاضر به بازگشت به پایبندی به تعهدات خود ذیل برجام می‌باشد یا نه.