«آنتونی بلینکن» وزیر امورخارجه آمریکا درجریان نشست گروه۷ در آلمان تصدیق کرد که روسیه به لحاظ تاکتیکی و نه از نظر راهبردی در اوکراین دارای برتری است.