آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت که واشنگتن معتقد است دیپلماسی بهترین راه و مسیر پیش رو برای حل مساله هسته‌ای ایران است.