وزیر خارجه آمریکا گفت که این کشور در حال رایزنی با دولت افغانستان و طالبان برای گرد هم آوردنشان در ترکیه است.