وزیر خارجه آمریکا بر اهمیت دستیابی به راهکار سیاسی واقعی برای درگیری میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها تاکید کرد.