وزیر خارجه آمریکا به همتای روسی‌اش گفته واشنگتن برای گفتگو درخصوص مسائل امنیتی با مسکو و متحدان ناتو آماده است.