آمریکا به روسیه اعلام کرده آماده است در مورد بازرسی مسکو از پایگاههای ناتو در لهستان و رومانی و مسئله ادعایی استقرار موشک های میان برد کروز در این دو کشور مذاکره کند.