رئیس اطلاعات نظامی بلاروس پنجشنبه شب هشدار داد که آمریکا در حال برنامه ریزی برای جنگ مستقیم با روسیه و مینسک است.