رابطه ما با آمریکا و ائتلاف بین‌المللی علیه ایران نیست، رابطه ما با ایران نیز علیه آمریکا و ائتلاف بین‌المللی نیست.