رسانه امنیتی عراق تاکید کرد که حمله راکتی اخیر به پایگاه محل استقرار نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب این کشور، باعث خسارت قابل ذکری نشده است.