بشار اسد جنگ در سوریه را به نفع ایران و سوریه دانست.