برخی گزارش‌ها حاکی است که جدیدترین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، صادرات طلای این کشور را هدف قرار خواهد داد و فضاهای موجود برای دورزدن تحریم‌ها را پر خواهد کرد.