یک کنسرت موسیقی بزرگ با حضور بیش از ۵۰ هزار نفر شرکت کننده در شهر اوکلند نیوزیلند، بزرگ‌ترین گردهمایی عمومی در عصر کرونا را رقم زد.