بزرگترین رزمایش جنگنده‌های اف-۳۵ با حضور آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در ایتالیا برگزار می‌شود.