نوزدهمین نشست بین المللی آستانه درباره سوریه دیروز (سه شنبه) با حضور نمایندگان ایران، روسیه، سوریه و ترکیه در پایتخت قزاقستان آغاز شد و امروز چهارشنبه با صدور یک بیانیه مشترک به کار خود پایان داد.