هجوم هواداران دانلد ترامپ به کنگره آمریکا در روز چهارشنبه موجب شد برخی قانونگذاران خواستار برکناری او از سمت ریاست جمهوری پیش از روی کار آمدن جو بایدن در ۲۰ ژانویه شوند.