استان‌های بغداد، نینوا و کرکوک شاهد کمبود سوخت و مشخصا بنزین است به طوری که از دو روز پیش چند جایگاه عرضه سوخت در پایتخت عراق فعالیت خود را متوقف کرده است و در برخی جایگاه‌ها نیز صف‌های طولانی برای دریافت بنزین مشاهده شده است.