رسانه‌ها از برنامه دولت آمریکا برای تداوم استقرار نیرو‌های گارد ملی مقابل کنگره در «واشنگتن دی سی» خبر دادند.