نخستین پرواز شرکت هواپیمایی اجنحه الشام جمعه شب به مقصد ابوظبی پس از ۱۰ سال وقفه از فرودگاه بین المللی حلب انجام شد.