نخستین تماس در سطوح بالا میان واشنگتن و مسکو پس از حمله روسیه اوکراین برقرا شد و مشاور امنیت ملی آمریکا با نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه گفتگو کرد.