یک شرکت توسعه هوش مصنوعی به کاربران این امکان را داده است که با یک «چت بات» اجتماعی وارد یک رابطه عاطفی شوند.