بارش برف که از صبح امروز در تهران آغاز شده بود چهره‌ای زمستانی به برخی از مناطق شمالی تهران داد و زمین را سفیدپوش کرد.