بارش برف موجب لغو بیش از ۳۰۰۰ پرواز در برخی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های آمریکا در شرق این کشور شد.