وزیر محیط زیست برزیل خواستار یک میلیارد دلار کمک خارجی برای اجرای برنامه کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی جنگل زدایی در منطقه آمازون شد.