دبیر شورای امنیت ملی روسیه و رئیس شورای امنیت ملی آمریکا تمدید معاهده «استارت نو» و چشم‌انداز‌های توسعه همکاری در زمینه امنیتی را بررسی کردند.