نخست وزیر عراق در سفر به امارات با، ولیعهد ابوظبی درباره تقویت روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کرد.