اظهارات جو بایدن از نظر روس‌ها به نوعی خشونت آمیز است و هر اتهامی علیه روسیه به ویژه دولت این کشور، فرضیه روسیه ستیزی مطرح می‌گردد.