رسانه های محلی ژاپن از برخورد دو فروند کشتی در آبهای دریای سیتو در غرب این کشور خبر دادند.