وزارت دفاع تایوان از سومین سانحه هوایی در هفته‌های گذشته و برخورد دو فروند جنگنده «اف-۵» خود باهم و سقوط آن‌ها در دریا خبر داد.